soubor zobcových fléten

Soubor

Siringa je soubor dětí se zobcovými flétnami. Výuka hry probíhá jedenkrát týdně jednu hodinu, nejlepší a nejšikovnější hráči jsou zařazováni do koncertního oddělení.

Hra na ZOBCOVOU FLÉTNU přináší nejen potěšení, ale pomáhá i naučení správného způsobu dýchání. Děti si nevědomě a zábavnou formou procvičují bránici a tím upevňují svoje zdraví. Každodenní hra na flétnu je vhodná i pro děti, které trpí dýchacími potížemi, alergiemi, bronchiálním astmatem. Pro zdravé děti je naopak dobrou prevencí před vznikem těchto nemocí.

V souboru se děti naučí hrát na zobcovou flétnu pod vedením zkušeného pedagoga, osvojí si základy hudební teorie a získávají vztah k hudbě. Nejmladší děti na konci každého roku předvedou své nabyté hráčské dovednosti na koncertě pro rodiče. Starší oddělení vystupují při nejrůznějších příležitostech a na samostatných koncertech.

© 2006  |  webdesign Jakub Tylčer