soubor zobcových fléten

Karolinum 2010-02-26 - Foto Josef Procházka, PedF UK v Praze

Kliknutím na fotku zobrazte větší pohled.